Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

Μύες Μυς είναι ένας τύπος ιστού, που αποτελείται από συστελλόμενα κύτταρα ή ίνες, που επηρεάζει την κίνηση ενός οργάνου ή μέρους του σώματος. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του μυϊκού ιστού είναι ή ικανότητά του να βραχύνεται ή να συσπάται. Έχει επίσης τις ιδιότητες της διεγερσιμότητας, της αγωγιμότητας και της ελαστικότητας. Ο μυϊκός ιστός έχει λίγη μεσοκυττάρια ουσία· γι' αυτό τα κύτταρα ή οι ίνες του βρίσκονται κοντά μεταξύ τους.

ΤΥΠΟΙ: Τρεις τύποι μυών υπάρχουν στο σώμα, διαφοροποιημένοι με βάση την ιστολογική τους δομή. Αυτοί οι τύποι μυών είναι οι λείοι, οι σκελετικοί (γραμμωτοί) και ο καρδιακός. Βλ.: εικόνα

Λείοι (Ακούσιοι): Λείοι μύες βρίσκονται κυρίως στα εσωτερικά όργανα, ειδικά στον γαστρεντερικό σωλήνα, τις αναπνευστικές οδούς, τον ουροποιητικό και γεννητικό σωλήνα, την ουροδόχο κύστη, τη χοληδόχο κύστη και τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων. Στερούνται των διασταυρούμενων γραμμώσεων, χαρακτηριστικών άλλων τύπων μυών. Αυτός ο τύπος μυϊκού ιστού λέγεται ακούσιος, γιατί δεν βρίσκεται υπό συνειδητό έλεγχο. Τα λεία μυϊκά κύτταρα είναι ατρακτοειδή ή ατρακτόσχημα και το καθένα περιέχει έναν κεντρικό πυρήνα. Τα κύτταρα είναι συνήθως τοποθετημένα σε στρώματα ή στοιβάδες, αλλά μπορούν να υπάρξουν και ως απομονωμένες μονάδες στο συνδετικό ιστό.

Γραμμωτοί, Σκελετικοί (Εκούσιοι): Γραμμωτός μυς βρίσκεται σε όλους τους σκελετικούς μύες. Βρίσκεται επίσης στη γλώσσα, το φάρυγγα και στο ανώτερο τμήμα του οισοφάγου. Καθώς η κίνηση βρίσκεται υπό συνειδητό έλεγχο, αυτός ο τύπος μυϊκού ιστού λέγεται εκούσιος. Το κυτταρόπλασμα (σαρκόπλασμα) περιέχει δεσμίδες από μυοϊνίδια, που απαρτίζονται από τα σαρκομερίδια, τις μονάδες της συστολής. Η κυτταρική μεμβράνη λέγεται σαρκείλημμα. Οι μυϊκές ίνες είναι ομαδοποιημένες σε δεσμίδες που λέγονται δεμάτια, το καθένα από τα οποία περιβάλλεται από ένα έλυτρο ή συνδετικό ιστό που λέγεται περιμύιο. Οι ίνες εντός ενός δεματίου περιβάλλονται από και συγκρατούνται μαζί μέσω λεπτών δικτυωτών ινιδίων, που σχηματίζουν το ενδομύιο.

Καρδιακός: Οι καρδιακές μυϊκές ίνες είναι συχνά διακλαδιζόμενες. Εμβόλιμοι δίσκοι σε τελικοτελικές συνδέσεις αυξάνουν την επάρκεια της μετάδοσης της ηλεκτρικής ώσης σε όλο το μυοκάρδιο. Οι ίνες του Purkinje είναι καρδιακά κύτταρα, που έχουν ταχύτερο φυσικό ρυθμό εκπόλωσης και έτσι σχηματίζουν οδούς αγωγής, που οδηγούν από τον κολποκοιλιακό κόμβο στις κοιλίες.

ΑΝΑΤΟΜΙΑ: Ο μυς είναι ένας συσταλτικός ιστός, που βραχύνεται και κινεί ένα μέρος του σώματος. Ένας τυπικός σκελετικός μυς είναι ατρακτοειδής και αποτελείται από ένα κεντρικό τμήμα που λέγεται γαστέρα και δύο ή περισσότερες θέσεις πρόσφυσης (με τένοντες) στα άκρα. Η πιο σταθερή πρόσφυση σε οστό λέγεται έκφυση· η πιο κινητή πρόσφυση είναι η κατάφυση. Οι περισσότεροι τένοντες είναι κυλινδρικοί, αλλά κάποιοι είναι επίπεδοι (μία απονεύρωση)· είναι φτιαγμένοι από ινώδη συνδετικό ιστό που συγχωνεύεται με την εν τω βάθει περιτονία που περιβάλλει το μυ και με το περιόστεο που καλύπτει το οστό.

ΑΙΜΑΤΩΣΗ: Παρέχεται από μικρά αιμοφόρα αγγεία που εισέρχονται στο μυϊκό ιστό και χωρίζονται σε τριχοειδή, τα οποία διαπερνούν ολόκληρο το μυ.

ΝΕΥΡΩΣΗ: Γραμμωτοί: Αυτοί οι μύες νευρώνονται από σωματικούς κλάδους των κρανιακών ή νωτιαίων νεύρων· για το λόγο αυτό οι σκελετικοί μύες βρίσκονται υπό συνειδητό έλεγχο. Λείοι: Οι λείοι και ο καρδιακός μυς λαμβάνουν τη νεύρωση τους από το αυτόνομο νευρικό σύστημα και λειτουργούν ακούσια, χωρίς συνειδητό έλεγχο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου