Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Η πίεση του αίματος


 Το αίμα στις αρτηρίες σας πρέπει να διατηρείται σε ορισμένη πίεση για να συντηρείται η κυκλοφορία σας. Η πίεση αυτή ποικίλλει με την απόδοση αίματος από την καρδιά σας και την αντίσταση και των πιο μικρών αρτηριών στη ροή του αίματος. Σε ένα υγιές άτομο η πίεση του αίματος φυσιολογικά παραμένει μέσα σε αυστηρά όρια. Η πίεση μέσα σε κάθε σύστημα που είναι γεμάτο με υγρό όπως είναι το κυκλοφορικό σύστημα εξαρτάται από τον όγκο του υγρού σε αυτό και το πόσο εύκολα μπορεί να διασταλούν τα τοιχώματα. Αν τα τοιχώματα είναι πολύ ελαστικά, μπορεί να πιεστούν μέσα από αυτά μεγάλες ποσότητες υγρών χωρίς μεγάλη αύξηση της πίεσης. Όμως, αν τα τοιχώματα είναι σταθερά και ανθίστανται στη διαστολή, η προσθήκη μιας πολύ μικρής ποσότητας υγρού προκαλεί απότομη αύξηση της πίεσης. Τα στοιχεία αυτά είναι πολύ σχετικά με την καρδιά και την κυκλοφορία.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
 Επειδή η καρδιά λειτουργεί σαν αντλία, με παλμούς, η πίεση του αίματος στις αρτηρίες αλλάζει συνεχώς, ακόμα και κατά την ανάπαυση. Ανεβαίνει σ' ένα ανώτατο σημείο (συστολική πίεση) στη διάρκεια της σύσπασης των κοιλιών της καρδιάς και πέφτει σ' ένα ελάχιστο επίπεδο (διαστολική πίεση) ανάμεσα στους χτύπους. Οι υγιείς αρτηρίες είναι ελαστικές και «ενδίδουν» εύκολα καθώς στέλνεται αίμα μέσα σε αυτές. Επιπλέον, οι υγιείς αρτηρίες είναι τελείως καθαρές, χωρίς αφύσικη στένωση ή απόφραξη. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν το κύμα αίματος που έρχεται με κάθε χτύπο καρδιάς. Σημαίνει επίσης ότι η διαφορά ανάμεσα στη διαστολική και τη συστολική πίεση δεν είναι μεγάλη.

Μεγάλη πίεση αίματος
 Σε μερικούς ανθρώπους η αντίσταση και των πιο μικρών αρτηριών στη ροή του αίματος αυξάνεται συχνά λόγω ασθενείας που κάνει τις αρτηρίες άκαμπτες ή τις στενεύει. Αυτό οδηγεί σε επίμονα υψηλά επίπεδα διαστολικής ή συστολικής πίεσης αίματος ή σε μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δυο, ακόμα και σε ανάπαυση.Επίμονη μεγάλη πίεση αίματος τείνει να προκαλέσει το είδος βλάβης στις αρτηρίες, όπως απώλεια ελαστικότητας και στένωση, που με τη σειρά του οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη πίεση αίματος.


ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
 Η μέτρηση της πίεσης του αίματος είναι μια απλή διαδικασία με τη χρήση μιας συσκευής που λέγεται σφυγμομανόμετρο. Η πίεση στην αρτηρία του βραχίονα τη βραχιόνια αρτηρία μετριέται με τη χρήση ενός «μανικετιού» γύρω από το επάνω τμήμα του βραχίονα που συνδέεται σε μια συσκευή που μετράει την πίεση.

Η μέτρηση
 Επειδή τα πρώτα σφυγμομανόμετρα χρησιμοποιούσαν στήλη υδραργύρου έναντι κλίμακας βαθμονομημένης σε χιλιοστά, η πίεση του αίματος μετριέται σε χιλιοστά υδραργύρου{ mmHg} Είναι φυσιολογικό να ανεβαίνει η πίεση καθώς γερνάτε. Αλλά οποιοσδήποτε με συστολική πίεση κάτω από 140 mmHg και διαστολική πίεση κάτω από 90 mmHg θεωρείται ότι έχει φυσιολογική πίεση αίματος. Οι πιο πολλοί νέοι άνθρωποι έχουν πίεση αίματος 120/80 mmHg ή λιγότερο.

ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ
 Στη διάρκεια της άσκησης αυξάνεται η ροή αίματος στους μύες. Αυτό απαιτεί αύξηση στην απόδοση της καρδιάς σε αίμα, πράγμα που θα περίμενε κανείς να ανεβάσει την πίεση του αίματος.Όμως η αύξηση της απόδοσης της καρδιάς συνοδεύεται από κάποια διεύρυνση των αιμοφόρων αγγείων που εφοδιάζουν τους μυς που χρησιμοποιούνται στη διάρκεια της άσκησης.Σαν αποτέλεσμα, η αντίσταση στη ροή του αίματος μειώνεται σημαντικά. Στη διάρκεια των πιο πολλών ασκήσεων, η απόδοση της καρδιάς αυξάνεται περισσότερο απ' όσο μειώνεται η αντίσταση, με αποτέλεσμα μικρό ανέβασμα της διαστολικής πίεσης του αίματος. Όμως, επειδή η δύναμη των συστολών της καρδιάς αυξάνει πολύ στη διάρκεια έντονης άσκησης, τα ανώτατα σημεία πίεσης τείνουν να φτάσουν πολύ πιο πάνω από το κανονικό, αυξάνοντας τη συστολική πίεση. Αυτή η αντίδραση υπερυψωμένης πίεσης είναι φυσιολογική.

ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗ
 Αντίθετα από μια ηλεκτρική αντλία νερού, που δουλεύει συνεχώς, η λειτουργία της καρδιάς ως αντλίας είναι από τη φύση της κυκλική. Πάλλεται ρυθμικά και μετά χαλαρώνει, δημιουργώντας ένα ποικίλο κύμα πίεσης. Όταν η καρδιά χαλαρώνει μεταξύ των παλμών και οι κοιλίες γεμίζουν με αίμα από τους κόλπους, η αρτηριακή πίεση είναι στο πιο χαμηλό σημείο της (διαστολική πίεση). Οι κοιλίες στη συνέχεια συστέλλονται με ένταση, αυξάνοντας την αρτηριακή πίεση μέχρις ότου φτάσει στο ανώτατο σημείο της (συστολική πίεση).Η αύξηση στην πίεση του αίματος κατά τη συστολή οφείλεται εν μέρει στη δύναμη της συστολής που απαιτείται για να ωθήσει την ποσότητα του αίματος έξω από τις κοιλίες και εν μέρει στην ελαστική αναπήδηση που δημιουργείται από τα τεντωμένα αιμοφόρα αγγεία. Αυτά τα αγγεία είναι πιο ελαστικά στους νεότερους ανθρώπους. Η ελαστικότητα, κάτω από τη δύναμη της πίεσης από την καρδιά, συγκρατεί το κύμα της πίεσης και βοηθάει να κρατιέται η πίεση του αίματος χαμηλή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου