Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Άμυνα - φαγοκυττάρωση

 Στο βίντεο που ακολουθεί περιγράφεται η διαδικασία  της φαγοκυττάρωσης
δηλαδή του μη ειδικού αμυντικού μηχανισμού των οργανισμών:

Διδασκαλία της Βιολογίας με τη χρήση ΤΠΕ
(Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών)

2 σχόλια: